Persoonlijke groei

Beeldend naar inzicht in tien sessies
Je hoeft geen crisis mee te maken om te kunnen werken aan persoonlijke groei en innerlijke kracht. Groei is mogelijk in allerlei situaties. Door beeldend te werken kun je dat zelf bewerkstelligen. Beeldend werk geeft je direct feedback op je denkpatronen, je emoties en je handelen. En al tijdens het maken van je werkstuk kun je verandering teweegbrengen die je daarvoor niet voor mogelijk had gehouden. In tien sessies werk je met boetseer-opdrachten aan inzicht en verandering van patronen die je in de weg staan. En als je zin hebt, kun je met huiswerkopdrachten ook thuis aan de slag gaan. Zo ben je extra verdiepend bezig.

Helder denken, krachtig voelen en wijs handelen
Gedurende de dag denken we veel, voelen we veel en handelen we veel. Het meeste gebeurt automatisch en berust op oude patronen die je in je jeugd opgebouwd hebt als reactie op gebeurtenissen en ervaringen. Het maakt je tot wie je bent. Echter in de loop van je leven kunnen deze oude patronen je in de weg staan. In 10 sessies ga je bewust kijken naar die onbewuste patronen. Je leert ze te herkennen, te erkennen en los te laten. Je gaat helder denken, je komt meer in je kracht te staan en je gaat wijzer handelen.

Persoonlijke groei

We werken altijd met boetseeropdrachten. Klei is gevoelig voor de imprint die de maker er in aanbrengt. Het geeft op die manier duidelijk een indruk weer van wie jij bent en hoe jij handelt. Iedere sessie krijg je een opdracht met een duidelijk thema, passend bij jouw proces. Tijdens en na het boetseren bekijken we hoe jij het thema uitwerk en welke patronen er in naar voren komen. De uitdaging is om binnen de opdrachten de verandering teweeg te brengen en de vertaling te maken naar je dagelijks leven. Zo kom je tot persoonlijke groei.