Ziekte

Ziekte, chronisch of tijdelijk, lichamelijk of psychisch

Ziekte, of het nu een lichamelijke of psychische aandoening is, kan heel ingrijpend zijn. De dingen die je normaal altijd deed, zijn niet meer vanzelfsprekend. Je merkt dat je belemmerd wordt in veel opzichten. En misschien heb je zelfs ineens hulp nodig bij zaken die voorheen vanzelfsprekend waren.

Chronische lichamelijke ziekte

Uit onderzoek blijk dat mensen zich erg goed kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. We passen ons aan aan de nieuwe situatie en leren er mee te leven. Het is echter ook gebleken dat bij een chronische, en zeker een degeneratieve ziekte, het juist heel moeilijk is om daarmee om te gaan. Het is moeilijk om een verhouding te vinden tot iets dat veranderd en dat zelfs slechter wordt.  Het kan heel prettig en helpend zijn om extra aandacht te geven aan je emoties die je ervaart bij zo’n moeilijk proces. Met gesprek, kunstzinnige expressie en systemisch werk krijg je de tools om je proces een plek te geven en daar waar nodig stappen te zetten.

Kanker

Kanker is een ingrijpende ziekte. Naast de lichamelijke klachten is het ook op emotioneel een hele opgave om overeind te blijven. En niet alleen tijdens het proces zelf, maar ook erna, als er genezing heeft plaats gevonden. Het rouwproces komt vaak na de periode van ziekte op gang, als er eindelijk herstel plaats vindt. Praktijk Engelhard kan je ondersteuning bieden om het proces te accepteren en te verwerken.

ziekte, van klacht naar kracht

Van klacht naar kracht

Van klacht naar kracht:

Bij Praktijk Engelhard gaat het niet alleen om je klachten, maar gaat het er om dat je ondanks je klacht een nieuwe verhouding tot je leven gaat vinden mét je klacht. We gaan op zoek naar je kracht.

Hoe doen we dat: 

Met behulp van creativiteit én gesprek werken we aan de volgende thema’s:

– Inzicht krijgen in je verwachtingen en frustraties
– Acceptatie van je ziekte mogelijk maken
– Emoties en gedachten tot expressie brengen
– Inzicht in je mogelijkheden krijgen
– Stappen zetten met de mogelijkheden die je hebt